Dorpsvereniging Westerwijtwerd

Agenda

Deze kalender is leeg

Digitale vragenlijst gemeente Eemsdelta

Onderzoek naar participatie in Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen verlopen. Hiervoor heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden de vragenlijst invullen.

Vul de digitale vragenlijst in via eemsdelta.nl/onderzoek-naar-participatie.

Doel van de vragenlijst

De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en ondernemers actief zijn in de omgeving en of de gemeente iets doet met hun bijdrage. Worden uw ideeën opgepakt? Verloopt de samenwerking soepel? En zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst hier een beter beeld van krijgen. En daar willen we mee bezig!

Commissie Participatie

De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een participatieverordening te maken. Het college geeft op dit moment uitvoering aan deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst

Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur in uw dorp of wijk: Klaas Bult via telefoonnummer 06-48135329 (ma-do) Klaas Bult is gebiedsregisseur voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met Evelyn Wolthuis via (0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl

Zeskamp 24 september 2022

Op zaterdag 24 september a.s. vieren we burendag en net als verleden jaar gaan we er weer een gezellige dag van maken met een zeskamp, voor jong en oud en aansluitend een lekkere lunch.

We beginnen om 10:00 uur. Dus geef je op en doe mee! Iedereen kan meedoen, opgave doe je bij: voorzitter@westerwijtwerd.info voor 19 september a.s.

De groepsindeling wordt gemaakt door Ida, Richard en Martine.

Gebiedsregisseur

Beste bewoners,

Als nieuwe gebiedsregisseur voor de 'Lopster' dorpen ben ik vanaf januari aan de slag gegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Graag wil ik mij via dit artikel even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Klaas Bult en ik woon in Appingedam. De afgelopen vijf jaar ben ik werkzaam geweest in de 'Delfzijlster' dorpen. De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij de inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega's.

Wat doet een gebiedsregisseur? De komende periode zal grotendeels in het teken staan van kennismaken met allerlei mensen, o.a. de mensen van dorpsbelangen. Met hen ga ik het dorp lopend verkennen. Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Zodra het weer mogelijk is, gezien corona, zal ik de verschillende ontmoetingsplekken in de dorpen opzoeken. Ik zal dit t.z.t. laten weten, zodat u mij ook persoonlijk op kunt zoeken. Op mijn eigen facebookpagina (gebiedsregisseur Eemsdelta) zal ik ook de nodige informatie en nieuws vanuit de dorpen plaatsen.

In dit voor mij nieuwe, maar prachtige gebied zal ik even mijn weg moeten zien te vinden. Ik zie ernaar uit om samen te werken en elkaar (hopelijk snel weer fysiek) te ontmoeten. Bij vragen kunt u gerust bellen!

U kunt mij telefonisch (06 481 35 329) of via de mail (klaas.bult@eemsdelta.nl) bereiken.

Ik werk van maandag t/m donderdag en ben heel flexibel met mijn agenda.

PS. Klachten of meldingen over de 'openbare ruimte' of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan 'iets melden') of telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.

Met vriendelijke groeten, Klaas Bult

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd om de contributie over te maken.Een aantal leden heeft dat ook gedaan, maar er zijn ook een behoorlijk aantal leden die het misschien van plan zijn, maar het vergeten zijn, of er gewoon overheen gelezen hebben.Omdat dit al een aantal jaren gebeurt, hebben we besloten om het anders aan te pakken. Binnenkort zullen de leden die nog een betalingsachterstand van de contributie hebben, een e-mail krijgen met een betalingsverzoek met het te betalen bedrag tot en met 2019.Voor alle duidelijkheid: Het blijft mogelijk om de contributie over te maken op de voor jullie oude vertrouwde manier. Deze aanvulling is er alleen om het voor jullie en voor ons, gemakkelijker te maken. Als je hier nog vragen over hebt mag je altijd contact met mij opnemen.De contributie is per jaar € 7.50 per persoon of € 15 per gezin en mag worden overgemaakt naar NL75 RABO 0342 262 041 t.n.v. Dorpsvereniging Westerwijtwerd. Sieta Prins, penningmeester@westerwijtwerd.info

Contributie

Contact

Dorpshuis
Palenweg 1
Westerwijtwerd
06 - 44253752


Dorpsvereniging ledenadministratie
penningmeester@westerwijtwerd.info
bankrekeningnr.:
NL75 RABO 0342262041

Beheer dorpshuis
Richard Geertsma, 06-36118746

Servicelijn van de gemeente : 0596-548200
(voor problemen t.a.v. de openbare ruimte)
Politie : 0900-8844

Bestuur

Grieta Remminga (voorzitter@westerwijtwerd.info)
Sieta Prins( penningmeester@westerwijtwerd.info)
Frouk Vast, (secretaris@westerwijtwerd.info)

Linda Dijkema, bestuurslid
Rob de Groot, bouwcoördinator